10. SIMPOZIJ O SPOLNO PRENOSIVIM BOLESTIMA I UROGENITALNIM INFEKCIJAMA
Simpozij Slavka Schonwalda s međunarodnim sudjelovanjem
pod pokroviteljstvom
MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI REPUBLIKE HRVATSKE
Opatija, 7. - 10. ožujka 2008.


PETAK, 7. ožujka 2008.
______________________________________________________

15.00 „NAJČEŠĆI KLINIČKI PROBLEMI U SVAKODNEVNOJ PRAKSI“
tečaj trajne edukacije za liječnike
KRKA-FARMA d.o.o. Zagreb

15.00-15.30 Urogenitalne infekcije (V. Škerk)

15.30-16.00 Respiratorne infekcije: radna i diferencijalna dijagnoza i terapija (I. Kuzman)

16.00-16.15 Mjesto i uloga Krkinih lijekova u svakodnevnom liječenju (M. Čehok)

16.15-17.00 domjenak (KRKA-FARMA d.o.o. Zagreb)

17.00-17.30 Smetnje donjeg mokraćnog sustava i hiperplazija prostate (O. Kraus)

17.30-18.00 Liječenje akutnih infektivnih proljeva. Liječenje infekcije uzrokovane s
Helicobacter pylori. (A. Beus)

Radionice, rasprava i pismeni ispit

Tečaj je besplatan.
Obavezna prijava na telefon 01/46 03 190/191 ili e-mailom na adresu: bfm@bfm.hr radi
pripreme materijala i potvrdnica.
Hrvatska liječnička komora dodjeljuje sudionicima tečaja 8 bodova.


SUBOTA, 8. ožujka 2008.
_______________________________________________________

I. Klinar: On-line radionica: PLIVAmed.net
(raspored dostupan na izložbenom prostoru Plive)

9.00-10.00 Svečano otvaranje Simpozija

10.00-10.30 odmor uz kavu (Pliva Hrvatska d.o.o.)

10.30-11.15 Suvremeni pogled na urogenitalne i spolno prenosive infekcije
Radno predsjedništvo: M. Kuzman, V. Jureša, A. Kaić-Rak

10.30 Globalna strategija za prevenciju i kontrolu spolno prenosivih infekcija i mogućnosti primjene u Hrvatskoj (pozvano)
M. Kuzman

10.45 Cijepljenje protiv spolno prenosivih infekcija (pozvano)
V. Jureša, A. Juriša, V. Musil, D. Petović

11.00 Stav Svjetske zdravstvene organizacije o cijepljenju protiv HPV-a (pozvano)
A. Kaić-Rak

rasprava


11.30-12.15 Bolničke infekcije mokraćnog sustava
Radno predsjedništvo: K. G. Naber, V. Degoricija

11.30 Bolničke infekcije mokraćnog sustava (pozvano)
K. G. Naber

11.50 Učinak rizičnih čimbenika i antimikrobnog liječenja na učestalost nozokomijalnih urinarnih infekcija u internističkih bolesnika (pozvano)
V. Degoricija

rasprava

12.30-13.30 Novosti u dijagnostici i liječenju urogenitalnih infekcija
Radno predsjedništvo: R. Štern Padovan, A. Tambić Andrašević, A. Kolumbić Lakoš

12.30 Radiološka dijagnostika urogenitalnog sustava - današnje mogućnosti (pozvano)
R. Štern Padovan

12.45 ISKRA nacionalne smjernice za antimikrobno liječenje (pozvano)
A. Tambić Andrašević

13.00 Moja ordinacija je mjesto promicanja zdravlja (pozvano)
A. Kolumbić Lakoš

13.10 Medicina temeljena na dokazima (pozvano)
D. Korolija Marinić

rasprava

13.30-14.15 Mini simpozij - Schering Plough:
Klinička primjena ceftibutena i propiverina u liječenju infekcija mokraćnog sustava
S. Orešković: Inkontinencija mokraće i defekti dna zdjelice
V. Škerk: Ceftibuten u smjernicama liječenja infekcija mokraćnog sustava

14.15-15.30 odmor za ručak (Schering Plough)

15.30-17.00 INFEKCIJE UZROKOVANE HUMANIM PAPILOMAVIRUSIMA
Radno predsjedništvo: D. Eljuga, J. Vraneš, D. Babić

15.30 HPV-infekcije u ginekologiji i opstetriciji (pozvano)
D. Karelović, M. Žuljan

15.40 Onkogeni aspekt HPV-genitalnih infekcija u žena (pozvano)
J. Zekan

15.50 Morfološke promjene infekcije HPV-om i prekanceroza vrata maternice (pozvano)
D. Babić

16.00 Genotipizacija humanih papilomavirusa: usporedba molekularnih testova INNO-LIPA Genotyping Assay i
Digene consensus high risk genotyping kit (pozvano)
S. Židovec Lepej, J. Iščić-Beš, I. Grgić, V. Škerk, A. Vince

16.10 Karakteristike humanih papilomavirusa (HPV), HPV-infekcije i anti-HPV cjepiva (pozvano)
J. Vraneš

16.20 Učestalost HPV-genitalne infekcije u asimptomatskih muškaraca kojih su partnerice imale LETZ konizaciju zbog CIN III (pozvano)
S. Ljubojević, J. Lipozenčić, M. Skerlev, N. Ljubojević, D. Ljubojević Grgec,
L. Žele-Starčević, D. Babić

16.30 HPV-infekcije u adolescenata - edukacija kroz rok koncerte za srednjoškolce (pozvano)
D. Lepušić

16.40 Prevencija HPV-infekcije - cijepljenje: naša iskustva (pozvano)
M. L. Domljan, N. Šikanić Dugić, V. Hiršl Hećej, N. Pustišek

rasprava

17.00-17.15 odmor uz kavu (MSD)

17.15-19.00 INFEKCIJE UZROKOVANE HUMANIM PAPILOMAVIRUSIMA
Radno predsjedništvo: G. Grubišić, M. Džepina, M. Skerlev

17.15 Bolesti ženskog genitalnog sustava uzrokovane humanim papilomavirusom (pozvano)
G. Grubišić

17.30 Prikaz genitalnih infekcija oba spola uzrokovanih humanim papilomavirusom (pozvano)
M. Skerlev

17.45 Anogenitalne infekcije HPV-om – koje su novosti? (pozvano)
M. Potočnik

18.00 Rizično ponašanje u adolescentnoj populaciji (pozvano)
M. Kuzman

18.15 Provedba cijepljenja protiv humanog papilomavirusa (pozvano)
M. Džepina

18.30 Preporuke stručnih društava HLZ-a o prevenciji HPV-genitalnih infekcija primjenom četverovalentnog HPV cjepiva (6, 11, 16, 18) (pozvano)
H. Vrčić

18.45 Preporuke Hrvatskog društva za školsku i sveučilišnu medicinu HLZ-a o cijepljenju protiv HPV-a (pozvano)
V. Tomac

rasprava

21.30 Svečana večera (Pliva Hrvatska d.o.o.)

 

NEDJELJA, 9. ožujka 2008.
_________________________________________________________________________

I. Klinar: On-line radionica: PLIVAmed.net
(raspored dostupan na izložbenom prostoru Plive)

9.00-10.00 HIV/AIDS
Radno predsjedništvo: J. Begovac, D. Skoko Poljak


9.00 Novije spoznaje o zarazi HIV-om (pozvano)
J. Begovac

9.15 Epidemiologija zaraze HIV-om u Hrvatskoj (pozvano)
B. Kolarić, I. Gjenero-Margan

9.30 Intravenski korisnici droga i HIV (znanje, stavovi, ponašanje) (pozvano)
M. L. Kosanović, B. Kolarić, M. Orban

9.40 HIV-infekcija u davatelja krvi RH i učinak na sigurnost liječenja krvnim pripravcima
I. Mihaljević, M. Lovrić, K. Strahija-Tomić, A. Hećimović, M. Balija, I. Jukić


rasprava


10.00-11.00 Mini simpozij - Schering Plough: Nove spoznaje o liječenju virusnih hepatitisa
B. Vucelić: Novosti u liječenju virusnih hepatitisa
A. Vince: IDEAL kliničko ispitivanje - prvi rezultati


11.00-11.30 odmor uz kavu (Jadran Galenski Laboratorij)

11.30-12.30 Sprječavanje spolno prenosivih bolesti
Radno predsjedništvo: M. Kuzman, G. Vujić

11.30 Probiotici u prevenciji i liječenju bakterijskih vaginoza
G. Vujić

11.40 Mijenjaju li se značajke adolescenata rizičnog spolnog ponašanja?
M. Kuzman, I. Pejnović Franelić, I. Pavić Šimetin

11.50 Značajke vrlo ranih spolnih odnosa - rezultati HBSC istraživanja
I. Pavić Šimetin, I. Pejnović Franelić, M. Kuzman

12.00 Spolno ponašanje i znanja o reproduktivnom zdravlju riječkih srednjoškolaca
V. Kosanović, M. Malović-Bolf, J. Dabo, N. Vlah

12.10 Živjeti zdravu mladost
J. Dabo, S. Anđelić Breš, N. Vlah, M. Malović Bolf, V. Kosanović

rasprava


12.30-13.30 Mini simpozij – Alkaloid: Cefixim i Citeral u kliničkoj primjeni
(I. Kuzman, D. Batinić, N. Radović)


13.30-15.00 odmor za ručak

15.00-16.00 Infekcije mokraćnog sustava – aktualne teme
Radno predsjedništvo: I. Francetić, V. Škerk, Lj. Betica Radić


15.00 Sposobnost adherencije i hemaglutinacije sojeva Staphylococcus saprophyticus u uvjetima in vitro (pozvano)
V. Leskovar, J. Vraneš, S. Ljubin-Sternak, A. Mlinarić-Džepina, A. Zvirotić

15.10 Istraživanje infekcija mokraćnog sustava u ordinacijama obiteljske medicine (pozvano)
Vedrana Škerk, J. Jakšić, A. Kolumbić Lakoš, M. Matrapazovski, J. Begovac

15.20 Pilot ispitivanje djelotvornosti i podnošljivosti cefaleksina u infekcijama mokraćnog sustava (pozvano)
V. Radošević, J. Jakšić, A. Kolumbić Lakoš, M. Matrapazovski, V. Škerk

15.30 Rekurentne urinarne infekcije – trajni izazov (pozvano)
Lj. Betica Radić

15.40 Aminoglikozidi – optimalan način primjene (pozvano)
I. Francetić

rasprava


16.00 „UROGENITALNE INFEKCIJE- IZABRANA POGLAVLJA“
tečaj trajne edukacije za liječnike i ljekarnike
Pliva Hrvatska d.o.o.

16.00-16.15 Uvod, Povijest Medicusa (A. Kolumbić Lakoš)

16.15-16.35 Vrijednost Papanicolaouova razmaza u otkrivanju urogenitalnih infekcija (M. Pajtler)

16.35-16.55 Infekcije donjeg dijela spolnog sustava žene (Z. Topalović)

16.55-17.15 Zdjelična upalna bolest (D. Karelović)

17.15-17.30 odmor uz kavu (Pliva Hrvatska d.o.o.)

17.30-17.50 Herpesvirusi kao uzročnici spolno prenosivih bolesti (A.Vince)

17.50-18.10 Učestalost, dijagnostika i liječenje infekcija mokraćnog sustava u ordinacijama obiteljske medicine (R. Stevanović)

18.10-18.30 Uloga azitromicina u liječenju sindroma prostatitisa (V. Škerk)

Rasprava, pismeni ispit

Tečaj je besplatan.
Obavezna prijava na telefon 01/46 03 190/191 ili e-mailom na adresu: bfm@bfm.hr radi
pripreme materijala i potvrdnica.
Hrvatska liječnička komora dodjeljuje sudionicima tečaja 8 bodova.
Hrvatska ljekarnička komora dodjeljuje sudionicima tečaja 3 boda.


PONEDJELJAK, 10. ožujka 2008.
_____________________________________________________________

9.00-11.00 Razne teme
Radno predsjedništvo: B. Baršić, B. Marinović, R. Stevanović


9.00 Ultrazvuk i prenatalna dijagnoza intraamnijske infekcije - novi pogledi
N. Veček, T. Župić

9.10 Bolničke urinarne infekcije u jedinici intenzivne medicine (pozvano)
B. Baršić, M. Čulo

9.20 Chlamydia trachomatis u muškaraca s rizičnim ponašanjem u Zagrebu
O. Đaković Rode, I. Božičević, S. Židovec Lepej, J. Begovac

9.30 Klamidijske infekcije urogenitalnog sustava
S. Andrašević

9.40 Sifilis – veliki imitator (pozvano)
B. Marinović, J. Lipozenčić, I. Lakoš Jukić

9.50 Različitost etiologije i varijacije kliničke slike balanopostitisa
S. Špoljar, M. Skerlev, D. Budimčić, J. Lipozenčić

10.00 Učestalost, dijagnostika i liječenje klamidijskih i HPV genitalnih infekcija u ordinacijama izabranog liječnika obiteljske medicine
A. Jovanović, R. Stevanović, I. Pristaš, I. Gluhak, B. Bežovan, Lj. Jurković, G. Oštrić Mrazovac, J. Bilić, Ž. Vuk, Z. Sušanj

10.10 SPB i urinarne infekcije u primarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti u 2006. godini – putovi za rješavanje problema SPB u djelatnostima primarne zdravstvene zaštite (pozvano)
R. Stevanović, A. Stanić, A. Jovanović, N. Jurlina, I. Gluhak, N. Krčmar, V. Bešić Barun, M. Merzel

rasprava

Zatvaranje Simpozija

******************************************************************************************

Posteri

Refleksija društvenih promjena na spolno prenosive bolesti
S. Belić

Molekularna dijagnostika klamidije trahomatis u urogenitalnim uzorcima u Osječko-baranjskoj županiji
N. Bošnjak, Z. Bošnjak, D. Vuković

Bolesnice hospitalizirane zbog urogenitalnih infekcija u trudnoći u Klinici za infektivne bolesti
„Dr . Fran Mihaljević“ u Zagrebu u periodu od 1998. do 2007. godine
E. Čeljuska-Tošev, V. Škerk

Infekcija mokraćnog sustava i akutna urinarna retencija
T. Dujmenović, M. Japjec

Trudnoća i lijekovi s učinkom na urogenitalni sustav
M. Erić, A. Sabo, M. Leppée

Prevencija spolno prenosivih bolesti i HIV/AIDS-a u osnovnim školama Grada Zagreba
V. Juhović-Markus, I. Koder-Krištof, M. Džepina, S. Božić

Spolno ponašanje i znanje o HIV/AIDS -u učenika drugih razreda Obrtničke škole za osobne usluge u Zagrebu
I. Koder-Krištof, V. Juhović-Markus, M. Džepina

Osjetljivost ureaplazmi na antibiotike na području Brodsko – posavske županije
Ž. Krištof, M. Tomić Paradžik, M. Petanović, A. Cvitković, N. Pandak

Korištenje lijekova s učinkom na urogenitalni sustav u trudnoći
M. Leppée, J. Čulig, D. Štimac, M. Polić-Vižintin, M. Erić

Spolno rizično ponašanje mladih: studenti prve godine Sveučilišta i Veleučilišta u Brodsko-posavskoj županiji u 2006./2007. godini
P. Luketić, N. Menadžija, M. Ivanko, M. Ćosić Čivrag

Putovi prenošenja hepatitisa C u nekim županijama Hrvatske – koliku ulogu ima seksualni put prenošenja?
R. Mulić, S. Vuković-Baras

Znanje o spolno prenosivim bolestima studenata Sveučilišta u Rijeci
D. Periša, I. Brajac, M. Kaštelan, T. Manestar-Blažić

Djelotvornost i podnošljivost klaritromicina u liječenju uretralnog sindroma uzrokovanog bakterijom Chlamydia trachomatis u usporedbi s doksiciklinom
D. Petković, V. Lesko-Kelović, Ž. Glavić, B. Krakar, Z. Andrić, S. Batinić

Prisutnost zdravstveno odgojnih sadržaja u predmetima osnovnih škola
Z. Puharić, N. Perković


Posteri:
Izlagatelji postera dužni su postaviti postere na za njih predviđeno mjesto (stalci su označeni brojevima koji odgovaraju broju priloga u Zborniku radova) prije ili tijekom simpozija u stankama.
Autori postera obavezni su biti uz svoje postere u određeno vrijeme koje će sami odabrati, a termin jasno istaknuti uz poster.
Pozivamo autore postera da se aktivno uključe u raspravu pojedinih sekcija.


Registracija za simpozij i tečajeve:
- petak, 7. ožujka od 13.00 do 15.00
- ostale dane simpozija od 8.00 do 10.00 te od 15.00 do 17.00