68. ZNANSTVENO-STRUČNI SIMPOZIJ "Suvremeno liječenje infektivnih bolesti"
Hotel "Osijek", 08. - 11. lipnja 2005.

Finalni program

Poštovani kolege,

Ovogodišnji proljetni sastanak organizira se na široku temu: "Suvremeno liječenje infektivnih bolesti" u romantičnom gradu na Dravi.
Ovo je važna tema i bit će vrlo korisno da svi čujemo, a posebno mladi, iskustva najboljih stručnjaka iz pojedinog područja liječenja infektivnih bolesti. Zamišljeno je podijeliti ovu temu na uža područja (npr. novosti u liječenju bakterijskih bolesti, virusnih, gljivičnih, parazitarnih, suportivna terapija,
osobitosti liječenja teških infektoloških bolesnika u JIL-u, osobitosti liječenja u ranoj dječjoj dobi, specifičnosti prehrane u određenim infektivnim bolestima, farmakokinetski i farmakodinamski učinci na terapiju, imunodilatatori, genska terapija, novosti u vakcinaciji i slobodne teme).
Molimo Vas da razmislite o predloženom, da mi javite svoje sugestije, izmjene ili dopune.
Svaka pomoć je dobro došla, a sve u svrhu da naši sastanci budu svaki puta sve kvalitetniji.
S veseljem Vas očekujemo u Osijeku.

Prof.dr.sc. Tatjana Jeren

ORGANIZACIJSKI ODBOR
Predsjednik: Tatjana Jeren

Dopredsjednici: Nikola Bradarić, Ljiljana Mišić-Majerus, Miro Morović
Tajnik: Vjekoslav Mahovlić
Rizničar: Rok Čivljak
Znanstveni odbor: Josip Begovac, Ivan Beus, Miroslav Lisić, Ivan Soldo, Višnja Škerk

Administratori: Nevenka Jakopović, Arijana Pavelić
Tehnička potpora: Jasminka Blaha

ORGANIZATOR DOMAĆIN
Klinika za infektivne bolesti Kliničke bolnice Osijek
Predsjednik: Ljiljana Perić
Članovi: Kata Anić, Vlasta Oberiter, Dubravka Lišnjić, Goran Grgurić, Mario Duvnjak

OPĆE INFORMACIJE
Mjesto i vrijeme održavanja: Hotel "Osijek", 08. - 11. lipnja 2005.

Smještaj u hotelu: Osijek*****, Osijek, Šamačka 4, tel. 031/ 23 03 33

Prijavnica za smještaj .doc .pdf

NAČIN IZLAGANJA:
Pozvana predavanja (20 min)
Usmeno izlaganje (10 min)
Posteri (usmena prezentacija 5 min)
Organizacijski odbor ima pravo konačnog određivanja načina izlaganja prijavljenih radova.

TEHNIKA: LCD projektor

KOTIZACIJA:
- članovi HDI-a 400 kn
- ostali 500 kn
- specijalizanti 200 kn
- osobe u pratnji 150 kn

Kotizacija se može uplatiti na žiro-račun Hrvatskog liječničkog zbora broj: 2360000-1101214818 poziv na broj: 268-11 ili prilikom registracije.
Ako se kotizacija uplaćuje na žiro-račun obvezno ponijeti potvrdu o uplati.

Prijava za sudjelovanje bez referata .doc .pdf

Sažetak na hrvatskom jeziku poslati do 30. travnja 2005. isključivo e-mailom na adresu: njakopovic@bfm.hr

Sve ostale informacije:
Nevenka Jakopović, Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Zagreb, Mirogojska 8, tel. 01/46 03 240; e-mail: njakopovic@bfm.hr.