9. SIMPOZIJ O SPOLNO PRENOSIVIM BOLESTIMA I UROGENITALNIM INFEKCIJAMA
Simpozij Slavka Schonwalda
s međunarodnim sudjelovanjem
pod pokroviteljstvom
MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI REPUBLIKE HRVATSKE
Opatija, 17. - 19. ožujka 2007


ORGANIZATORI SIMPOZIJA
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko dermatovenerološko društvo, Hrvatsko društvo za ginekologiju i opstetriciju, Hrvatsko društvo za ginekološku urologiju
Hrvatsko društvo za infektivne bolesti, Hrvatsko društvo za kemoterapiju, Hrvatsko društvo za kliničku citologiju, Hrvatsko društvo za kliničku farmakologiju
Hrvatsko društvo za kolposkopiju i bolesti vrata maternice, Hrvatsko društvo za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju, Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju
Hrvatsko društvo za spolno prenosive bolesti, Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu, Hrvatsko društvo za urogenitalne i spolno prenosive infekcije,
Hrvatsko epidemiološko društvo, Hrvatsko urološko društvo
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Nacionalni odbor za promicanje prevencije raka vrata maternice
Referentni centri Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH:
Referentni centar za infekcije mokraćnog sustava,
Referentni centar za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike, Referentni centar za bolničke infekcije, Referentni centar za kliničku farmakologiju,
Referentni centar za urodinamiku i kontinentnost, Referentni centar za infektivne bolesti, Referentni centar za bolesti prostate, Referentni centar za dijabetes u trudnoći,
Referentni centar za AIDS, Referentni centar za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa, Referentni centar za tropsku medicinu i bolesti putnika

ORGANIZACIJSKI ODBOR:
Predsjednica:
Višnja Škerk
Zamjenik predsjednice:
Igor Francetić
Dopredsjednici: Vesna Jureša, Mihael Skerlev, Hrvoje Vrčić

Članovi:
Borislav Aleraj, Josip Begovac, Ante Ćorušić, Marina Ivanišević, Ika Kardum Skelin, Ognjen Kraus,
Marina Kuzman, Slavko Orešković, Ranko Stevanović, Jasenka Škrlin Šubić, Joško Zekan, Arjana Tambić Andrašević, Adriana Vince
Voditelj radne grupe za SBP HLZ-a: Vjekoslav Mahovlić

ZNANSTVENI ODBOR:
Bruno Baršić, Antun Beus, Damir Eljuga, Goran Grubišić, Josip Himbele, Alemka Markotić, Maja Jakševac Mikša,
Tatjana Jeren, Smilja Kalenić, Petar Kes, Ivan Kuvačić, Josip Parazajder, Marko Potočnik, Boris Vucelić

TEME
1. HIV/AIDS
2. Infekcije uzrokovane humanim papiloma virusima

3. Hepatitis kao spolno prenosiva bolest
4. Bakterijske spolno prenosive infekcijr
5. Povezanost spolno prenosivih bolesti i maligniteta
6. Sprječavanje spolno prenosivih bolesti
7. Infekcije donjeg genitalnog trakta žene

8. Infekcije mokraćnog sustava
9. Postatitis, epididimitis i orhitis
10. Urosepsa

11. Bolničke urogenitalne infekcije
12. Perinatalne infekcije
13. Nepolodnost
14. Novosti u cijepljenju
15. Slobodne teme

OPĆE INFORMACIJE
Mjesto održavanja:
Hotel Ambasador, Opatija
Tehnika:
LCD-projektor

Registracija:
- petak, 16. ožujka od 13.00 do 15.00

- ostale dane simpozija od 8.00. do 10.00 te od 16.00 do 18.00

KOTIZACIJA:
članovi HLZ-a 1000 kn
ostali 1200 kn
specijalizanti 500 kn
osobe u pratnji 400 kn

Kotizacija se može uplatiti na žiro račun Hrvatskog liječničkog zbora broj:
2360000-1101214818 poziv na broj: 268-407, Zagrebačka banka ili prilikom registracije.
Kotizacija uključuje: ručak 17. i 18. 3., svečanu večeru 17.3. 2007. u 21:00,
prisustvovanje znanstvenom programu, tiskane materijale simpozija, osvježavajuće napiotke tijekom stanki

PRIJAVU I SAŽETAK poslati do 1. ožujka 2007. na e-mail: apavelic@bfm.hr

INFORMACIJE I REGISTRACIJA:
Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Mirogojska 8, 10 000 Zagreb
Tel: +01 46 03 191; Fax: +01 46 03 295; e-mail: bfm@bfm.hr

HOTELSKI SMJEŠTAJ I PRIJEVOZ:
O-Tours, Gajava 6, Zagreb, Kontakt osoba: ivana.bujanovic@otours.hr
Tel: 01 4813 011; fax: 01 4813 010


P R O G R A M

17.3.2007. SUBOTA
____________________________________________________________

9:00 – 10:00 Svečano otvaranje simpozija

10:00 – 11:15 INFEKCIJE MOKRAĆNOG SUSTAVA
(Radno predsjedništvo: I. Francetić, V. Škerk, A. Tambić Andrašević)

10.00 Rezistencija uropatogena na antibiotike (pozvano)
A. Tambić-Andrašević, S. Andrašević

10.10 Rekurirajuće uroinfekcije (pozvano)
S. Andrašević

10.20 Nova primjena starih antimikrobnih lijekova u infekcijama mokraćnog sustava (pozvano)
I. Francetić

10.30 Antibiotici i prostatitis (pozvano)
Lj. Betica Radić

10.40 Liječenje akutnog nekompliciranog cistitisa
N. Vicković, V. Škerk, V. Škerk, V. Radošević, J. Begovac

10.50 Djelotvornost profilaktičke primjene acidosalus vaginaleta u žena s rekurentnim cistitisom
V. Škerk, A. Tambić Andrašević, R. Ferinčević, M. Perović, D. Škalko, J. Begovac

Rasprava

11:15 – 12:15 BOLNIČKE UROGENITALNE INFEKCIJE
(Radno predsjedništvo: K.G. Naber, V. Degoricija, D. Karelović)

11.15 Bolničke infekcije urinarnog trakta i urosepsa – klinički izazovi (pozvano)
K.G. Naber

11.30 Urogenitalne bolničke infekcije u internističkih bolesnika: učinak otkrivanja rizičnih čimbenika i pravovremenog liječenja (pozvano)
V. Degoricija

11.45 Postoperativne urogenitalne infekcije (pozvano)
D. Karelović


Rasprava

12:15 - 13:00 INFEKCIJE DONJEG GENITALNOG TRAKTA ŽENE
(Radno predsjedništvo: M. Skerlev, Z. Topalović)

12.15 Infekcije donjeg genitalnog trakta žene (pozvano)
Z. Topalović

12.25 Značen je sustavne terapije u liječenju genitalne kandidoze (pozvano)
M. Skerlev

12.35 Postmarketinško ispitivanje djelotvornosti i podnošljivosti liječenja vulvovaginalne kandidoze flukonazolom i klotrimazolom
V. Škerk, J. Jakšić, D. Škalko, J. Begovac

Rasprava

13:00 – 14:00 Mini simpozij - Schering Plough
Klinička primjena ceftibutena i propiverina u liječenju infekcija mokraćnog sustava

13.00 Dijagnostika i liječenje infekcija mokraćnog sustava u žena s inkontinencijom mokraće i defektima dna zdjelice
S. Orešković

13.15 Urodinamska obrada žena s inkontinencijom mokraće
H. Šošić

13.30 Sling metode u liječenju inkontinencije mokraće
T. Župić

13.45 Nove metode u liječenju defekata dna zdjelice (APOGEE I PERIGEE)
I. But

Rasprava

14:00 – 16:00 ručak

16:00 – 17:30 INFEKCIJE UZROKOVANE HUMANIM PAPILOMA VIRUSIMA
(Radno predsjedništvo: D. Eljuga, G. Grubišić, J. Zekan)

16.00 Incidencija i mogućnosti prevencije raka vrata maternice (pozvano)
D. Eljuga

16.15 Infekcija HPV-om i neoplastične promjene vrata maternice (pozvano)
J. Zekan

16.30 Patologija CIN-a i HPV (pozvano)
D. Babić

16.45 Mjesto i uloga kolposkopije u traženju HPV induciranih lezija (pozvano)
G. Grubišić

17.00 HPV-genitalne infekcije muškaraca partnerice kojih imaju cervikalnu intraepitelnu neoplaziju (pozvano)
S. Ljubojević, M. Skerlev, J. Lipozenčić, L. Žele-Starčević, N. Ljubojević, D. Babić, G. Grubišić, S. Jukić

17.15 Molekularna dijagnostika HPV-a (pozvano)
S. Židovec-Lepej, A. Vince

Rasprava

17:45 – 19:15 Nastavak - INFEKCIJE UZROKOVANE HUMANIM PAPILOMA VIRUSIMA
(Radno predsjedništvo: A. Ćorušić, M. Skerlev, H. Vrčić)

17.45 Liječenje HPV infekcija (pozvano)
H. Vrčić

18.00 Novosti u liječenju HPV-genitalnih infekcija muškaraca (pozvano)
M. Potočnik

18.15 HPV testiranje u probiru raka vrata maternice (pozvano)
D. Vrdoljak-Mozetič

18.30 Realne mogućnosti organiziranog programa probira u Republici Hrvatskoj: mogućnost primarne prevencije (pozvano)
A. Ćorušić

18.45 HPV-genitalne infekcije muškaraca i cjepivo - novi izazov u novom tisućljeću (pozvano)
M. Skerlev, S. Ljubojević, J. Lipozenčić

19.00 Četverovalentno cjepivo protiv humanih papilomavirusa (pozvano)
M. Poljak

Rasprava


21:00 SVEČANA VEČERA, Hotel Ambasador


18.3.2007. – NEDJELJA

_________________________________________________________________________

09:00 – 10:00 HIV/AIDS
(Radno predsjedništvo: J. Begovac, D. Skoko Poljak, V. Hiršl-Hećej)

9.00 Dvadeset godina HIV/AIDS-a u Republici Hrvatskoj (pozvano)
J. Begovac

9.10 Aktivnosti iz Nacionalnog programa za suzbijanje HIV/AIDS-a (pozvano)
D. Skoko-Poljak

9.20 Evaluacija programa MEMOAIDS-II „Edukacija vršnjaka u prevenciji HIV/AIDS-a za adolescente“ (pozvano)
V. Hiršl-Hećej, J. Dobravc-Poljak, N. Šikanić-Dugić, M.L. Domljan, N. Pustišek

9.30 Učestalost zaraze HIV-om i drugih spolno prenosivih infekcija u muškaraca koji imaju spolne odnose s drugim muškarcima (pozvano)
I. Božičević i sur. (u ime istraživačke skupine)

9.40 Znanje i stavovi adolescenata prije i nakon dvogodišnjeg provođenja programa borbe protiv HIV/AIDS-a
V. Jureša, M. Posavec, A. Juriša, D. Petrovic

Rasprava

10:00 – 11:00 HEPATITIS KAO SPOLNO PRENOSIVA BOLEST
(Radno predsjedništvo: V. Lesnikar, A. Vince, B. Vucelić)

10.00 Važnost uvođenja cijepljenja protiv hepatitisa B u dojenačku dob (pozvano)
V. Lesnikar

10.15 Liječenje hepatitisa B - ciljevi i mogućnosti (pozvano)
B. Vucelić

10.30 Uloga spolnog puta u prijenosu HCV infekcije (pozvano)
A. Vince

Rasprava


11.00-11.15 odmor uz kavu

11:15 – 12:00 BAKTERIJSKE SPOLNO PRENOSIVE BOLESTI
(Radno predsjedništvo: D. Karelović, B. Marinović, B. Hunjak)

11.15 Chlamydia trachomatis u adolescentica i mladih žena (pozvano)
V. Hiršl-Hećej, N. Šikanić-Dugić, M.L. Domljan, N. Pustišek, L. Žele-Starčević

11.25 Zdjelična upalna bolest (pozvano)
D. Karelović

11.35 Kliničke i laboratorijske dvojbe u dijagnostici sifilisa (pozvano)
B. Marinović, J. Lipozenčić, I. Lakoš Jukić

11.45 Utjecaj bakterijskih spolno prenosivih infekcija na ishod trudnoće
B. Hunjak, S. Ljubin-Sternak, R. Stevanović, J. Chedid, A. Mađor- Božinović, Z. Peršić, I. Pristaš

Rasprava

12:00 – 13:15 POVEZANOST SPOLNO PRENOSIVIH BOLESTI I MALIGNITETA ;PERINATALNE INFEKCIJE; NEPLODNOST; SLOBODNE TEME
(Radno predsjedništvo: M. Ivanišević, O. Kraus, J. Parazajder)

12.00 Uloga upale u patogenezi karcinoma prostate (pozvano)
O. Kraus

12.15 Učinak asimptomatske upale prostate na PSA - lažna uzbuna? (pozvano)
G. Štimac

12.30 Neginekološki malignom kao posljedica spolno prenosivih bolesti (pozvano)
I. Kardum

12.45 Utjecaj perinatalne infekcije na ishod trudnoće (pozvano)
M. Ivanišević, J. Đelmiš, N. Ljubas, E. Berberović, D. Bljajić

13.00 Utjecaj upalnih bolesti muškog genitalnog sustava na fertilitet muškarca (pozvano)
J. Parazajder, H. Vrčić, M. Stojčić


Rasprava

13:15 – 14:00 MINI SIMPOZIJ - Alkaloid
Klinička primjena cefiksima i ciprofloksacina
(A. Beus, O. Kraus, V. Škerk)

14:00 – 16:00 RUČAK

16.00-19.00 TEČAJ TRAJNE EDUKACIJE – Pliva
Pregled antimikrobnog liječenja najvažnijih infekcija u kliničkoj praksi

(J. Begovac, A. Beus, D. Karelović, I. Kuzman, V. Škerk, A. Vince)

19.3.2007. – PONEDJELJAK
_______________________________________________________________

09:00 – 11:00 SPRJEČAVANJE SPOLNO PRENOSIVIH BOLESTI
(Radno predsjedništvo: V. Jureša, M. Kuzman, R. Stevanović)

9.00 Javnozdravstveno značenje spolno prenosivih infekcija (pozvano)
M. Kuzman, B. Tomić, I. Pejnović Franelić

9.15 Postoje li preduvjeti za screening na spolno prenosive infekcije u mladih u Hrvatskoj? (pozvano)
V. Jureša

9.30 Neželjeni seksualni odnosi, alkohol i psihoaktivne droge – europska perspektiva (pozvano)
M. Kuzman, I. Pejnović Franelić, I. Pavić Šimetin

9.40 Spolno prenosive bolesti i urinarne infekcije u bolničkoj i primarnoj zdravstvenoj zaštiti – putovi za rješenje problema (pozvano)
R. Stevanović, A. Stanić, A. Jovanović, M. Merzel, I. Gluhak, N. Krčmar, V. Bešić Barun

9.50 Značaj „edukacije vršnjaka“ u prevenciji rizičnog spolnog ponašanja mladih
M. Malović-Bolf, V. Kosanović, J. Dabo, N. Vlah

10.00 Sigurnost i privatnost podataka oboljelih od spolno prenosivih bolesti i urinarnih infekcija u zdravstvenom informacijskom sustavu
R. Stevanović, I. Pristaš, A. Stanić

10.10 Sveobuhvatni pristup zaštiti reproduktivnog zdravlja mladih
J. Dabo, M. Malović-Bolf, K. Salamon-Benić, S. Janković


Rasprava


11:00 ZATVARANJE SIMPOZIJA


_______________________________________________________________________________________________________
POSTERI:

Izlagatelji postera dužni su postaviti postere na za njih predviđeno mjesto (stalci su označeni brojevima koji odgovaraju broju priloga u Zborniku radova)
prije ili tijekom simpozija u stankama.
Autori postera obavezni su biti uz svoje postere u određeno vrijeme koje će sami odabrati, a termin jasno istaknuti uz poster.
Pozivamo autore postera da se aktivno uključe u raspravu pojedinih sekcija.

Leskovar V, Vraneš J, Knežević J, Marijan T, Mlinarić-Džepina A.
Utjecaj uvjeta kultivacije i izvođenja testa na detekciju hemaglutinina bakterije Staphylococcus saprophyticus izolirane iz urina

Marijan T, Bedenić B, Vraneš J, Šenjug M, Tonkić M.
Istraživanje virulencije uropatogenih sojeva Escherichia coli koji produciraju ß–laktamaze proširenog spektra izoliranih u djece

Knežević J, Mlinarić-Džepina A, Marijan T, Leskovar V, Vraneš J.
Razlike u rezistenciji na antibiotike izvanbolničkih uzročnika infekcija mokraćnog sustava u ovisnosti o dobi bolesnika

Čeljuska-Tošev E, Škerk V.
Pregled bolesnika s urogenitalnim infekcijama liječenih u Klinici za infektivne bolesti u Zagrebu tijekom 2006. godine

Petković D, Lesko-Kelović V, Glavić Ž, Krakar B, Andrić Z.
Djelotvornost i podnošljivost klaritromicina u liječenju uretralnog sindroma uzrokovanog Ureaplasma urealyticum u usporedbi s doksiciklinom

Mulić R, Matijaš M, Petrović S.
Prevalencija infekcije humanim papiloma virusom kod mladih žena

Sladoljev S, Sindik-Milošević T.
Primjena interferonskih vagitorija u liječenju displazija vrata maternice uzrokovanih HPV-om; pretpostavke za potpuno drugačiji dizajn kliničke studije

Puharić Z, Perasović J.
Roditelji i HIV u školi

Erceg O, Jakševac-Mikša M.
Poboljšanje prevencije i liječenja HIV/AIDS-a putem ljekarničke skrbi

Juhović-Markus V, Džepina M, Božić S.
Spolno ponašanje i znanje o HIV/AIDS-u učenika drugih razreda srednjih medicinskih škola u Zagrebu

Vince A, Iščić-Beš J, Židovec-Lepej S, Baća-Vrakela I, Bradarić N, Kurelac I, Vince D.
Distribucija genotipova hepatitis C virusa u Hrvatskoj: desetogodišnje retrospektivno istraživanje u četiri regije

Kosanović ML, Tešić V.
Hepatitis C - spolno prenosiva bolest?

Petanović M, Tomić-Paradžik M, Krištof Ž, Cvitković A.
Pozitivni serološki testovi na sifilis u Slavonskom Brodu

Trischler-Čeke Z, Semenić Rutko M, Konrad O.
Učestalost i rezistencija urogenitalnih mikoplazmi u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Pavić Lugović L, Budinščak V, Klarić P, Penava N, Lugović L.
Rezultati određivanja uzoraka cervikalnih briseva kod žena u ambulantnoj praksi

Lugović L, Grgurević T, Šitum M, Buljan M, Bulat V.
Učestalost spolno prenosivih bolesti u Klinici za dermatovenerologiju Kliničke bolnice „Sestre milosrdnice“

Utrobičić I, Šonjić M.
Spolno ponašanje studenata prve godine splitskog sveučilišta

Đurašković N, Jureša V, Perasović J.
Adolescenti: stavovi o spolnosti i spolnom odgoju