REFERENTNI CENTAR ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENJE ZARAZE HIV-om MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI RH
KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI “DR FRAN MIHALJEVIĆ”
HRVATSKO DRUŠTVO ZA INFEKTIVNE BOLESTI HLZ-a

organiziraju

SIMPOZIJ U POVODU DANA AIDS-a


30. studenoga 2007.
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb

ORGANIZACIJSKI ODBOR
Prof.dr.sc. Josip Begovac, Referentni centar za dijagnostiku i liječenje zaraze HIV-om
Doc.dr.sc. Antun Beus, Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, Zagreb
Prof.dr.sc. Tatjana Jeren, Hrvatsko društvo za infektivne bolesti HLZ-a

ADMINISTRATOR
Nevenka Jakopović, oec.
Klinika za infektivne bolesti “Dr Fran Mihaljević”

OPĆE INFORMACIJE
Simpozij se održava 30. studenoga 2007.g. u velikoj predavaonici Klinike za infektivne bolesti “Dr Fran Mihaljević” u Zagrebu, s početkom u 8,30 sati.
Kotizacija se ne plaća.

Hrvatska liječnička komora bodovala je navedeni Simpozij prema Pravilniku o stručnom usavršavanju (10 bodova predavači, 8 slušatelji).
Prijaviti se obvezno najkasnije do 25. studenoga 2007. radi ograničenog broja i pripreme potvrdnica.
(N. Jakopović - tel. 46 03 240 ili faks: 46 78 235, e-mail: njakopovic@bfm.hr)

Povodom 1. prosinca Dana AIDS-a, poznati hrvatski maratonac Tadija Opačak trčat će maraton od Klinike za infektivne bolesti "Dr Fran Mihaljević" do Sljemena
i natrag. Početak maratona je u 10:00 sati.

P R O G R A M

8:30 Registracija

9:00 – 10:30

Kolarić B, Margan-Gjenero I.
Epidemiologija zaraze HIV-om u Hrvatskoj

Begovac J.
Smjernice za liječenje zaraze HIV-om 2007.g.

Židovec Lepej S.
Rezistencija na HIV u Europi

10:30 – 11:00 Stanka

11:00 – 12:30

Maretić T, Lisić M. i sur.
Progresivna multifokalna leukoencefalopatija u osoba zaraženih HIV-om u Hrvatskoj

Božićević I.
Prevalencija zaraze HIV-om i drugih spolno-prenosivih infekcija u muškaraca koji imaju spolne odnose s drugim muškarcima u Zagrebu

Begovac J i sur.
Da li su se osobe zaražene HIV-om uključile u kliničku skrb s boljim imunološkim i kliničkim statusom u razdoblju provođenja projekta Globalnog fonda
(2004.-2006.g.) u odnosu na prethodno razdoblje (2001.-2003.g.)?

R a s p r a v a

Posljednja promjena: 29. studenog 2007.