7. SIMPOZIJ O SPOLNO PRENOSIVIM BOLESTIMA I UROGENITALNIM INFEKCIJAMA
Simpozij Slavka Schonwalda s međunarodnim sudjelovanjem
Hotel Ambasador, Opatija, 10. - 13. travnja 2005.
Pokrovitelj: Ministarstvo zdravstva RH
Obrazac za prijavu.doc

Obrazac za rezervaciju smještaja.pdf
7th SYMPOSIUM ON SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES AND UROGENITAL INFECTIONS

Slavko Schonwald Symposium with international participation
Hotel Ambasador, Opatija, Croatia, April 10-13, 2005
Under the auspices of Croatian Ministry of Health and Social Welfare
Registration form.doc
Hotel accommodation form.pdf
68. ZNANSTVENO-STRUČNI SIMPOZIJ "Suvremeno liječenje infektivnih bolesti"
Hotel "Osijek", 08. - 11. lipnja 2005.

Past Congress
4th CROATIAN CONGRESS ON INFECTIOUS DISEASES 
with international participation
Hotel Ambasador, Opatija, Croatia, October 2-6, 2004