Hrvatsko društvo infektologa Hrvatskog liječničkog zbora
Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
Mirogojska 8, 10 000 Zagreb
Tel: 01 46 03 222; Faks: 01 46 78 235
E-mail: bfm@bfm.hr; njakopovic@bfm.hr
 
Hrvatsko društvo infektologa Hrvatskog liječničkog zbora aktivno je već 45 godina i danas ima 150 članova.
Članove Upravnog odbora čine:
predsjednica: Tatjana Jeren
dopredsjednici: Nikola Bradarić, Ljiljana Mišić-Majerus, Miro Morović
tajnik: Vjekoslav Mahovlić
rizničar: Rok Čivljak
te po jedan član iz svakog Odjela za zarazne bolesti u Hrvatskoj.

Društvo ima svoj statut koji je u skladu sa statutom Hrvatskog liječničkog zbora i poseban pravilnik o radu. Vodstvo se sastoji od: predsjednika, (obično iz Zagreba), 3 dopredsjednika (uvijek izvan Zagreba), tajnika, blagajnika i administratora.
Članovi su svi infektolozi i brojni kolege srodnih struka (mikrobiolozi, epidemiolozi, imunolozi).
Svake godine se održava godišnja skupština, na kojoj vodstvo podnosi izvješće o radu u protekloj godini, te se primaju sugestije i primjedbe na rad i ako su opravdane prihvaćaju se za sljedeću godinu.

Kandidate za vodstvo predlažu članovi HDI-a, a biraju se tajnim glasovanjem na rok od 4 godine. Nakon toga isto ili djelomice promijenjeno vodstvo može biti ponovno izabrano, ako se za to izjasni barem 2/3 članstva.

IZ POVIJESTI DRUŠTVA

Prije gotovo 50 godina, grupa liječnika, koji su se posebno bavili problemom infektivnih bolesti u Bolnici za zarazne bolesti u Zagrebu, su počeli razmišljati kako okupiti sve liječnike, koji se bave bolesnicima od zaraznih bolesti u Hrvatskoj, zbog bolje informiranosti o novostima na polju zaraznih bolesti, koje bi se onda primjenivale u svim bolnicama i odjelima gdje se liječi infektološki bolesnici.
1959 god na čelu tadanje Bolnice za zarazne bolesti u Zagrebu bio je prof. dr. Fran Mihaljević, veliki liječnik-infektolog i internist, humanist i vizionar budućnosti infektologije. On je predložio da se osnuje "Infektološka sekcija" u okviru Zbora liječnika Hrvatske. Zbor liječnika Hrvatske je društvo svih liječnika u Hrvatskoj osnovano 1874. god u Zagrebu i proširilo je svoju djelatnost na cijelu Hrvatsku.
Tako je 1959. god počela raditi "Infektološka sekcija" sa 20 članova liječnika-infektologa. Ubrzo se taj broj povećao na 40 i tijekom godina povećavao se broj članova i paralelno se razvijala stručna djelatnost: organizirali su se stručni sastanci 1-2 x godišnje na kojima su kolege iz matične ustanove u Zagrebu i kolege iz manjih centara diljem Hrvatske, iznosili zanimljive slučajeve, a nakon referata se razvijala živa rasprava i mnogi problemi su se razjasnili.
Tijekom godina se područje rada " Infektološke sekcije"širilo, sve do 1985 god, kada je " sekcija" prerasla u Hrvatsko društvo za infektivne bolesti" sa 15o članova specijalista i specijalizanata infektologije, te brojnim pridruženim članovima iz redova mikrobiologa, imunologa, epidemiologa i dr.

Opseg rada je izrazito proširen i sastoji se od:
1. trajne edukacije liječnika, medicinskih sestara i tehničara u laboratoriju za polje infektologije. Ova djelatnost odvija se organizacijom niza stručnih i znanstvenih sastanaka, kongresa, organiziranih edukativnih predavanja i radionica s praktičnom nastavom, te izdavanja " skripata" iz pojedinih važnih podučja infektologije. Organiziramo edukativni boravak u matičnoj ustanovi " Klinici za infektivne bolesti u Zagrebu", za liječnike, sestre i tehničare iz manjih ustanova izvan Zagreba u trajanju od 8-14 dana u svrhu stjecanja praktičnog i teorijskog znanja. Za svaki takav boravak polaznik dobije svog mentora koji se brine o kandidatu i o uspjehu stečenog znanja zbog kojeg je došao.
2. vodi brigu o kvaliteti stručnog rada Infektoloških odjela izvan Zagreba i daje stručnu pomoć u slučaju potrebe.
3. izdaje časopis za infektologiju" Infektološki glasnik", koji je međunarodno citiran (Excerpta Medica)
4. organizira domaće i međunarodne stručne i znanstvene sastanke i kongrese.
5. izdaje jednom godišnje jedinstvene algoritme za dijagnostiku i terapiju najčešćih infektivnih bolesti i to šalje svim odjelima za infektivne bolesti.
6. surađuje u izradi plana i programa specijalizacije iz infektologije
7. surađuje i član je drugih domaćih (AMZH) i međunarodnih društava (UEMS, ESCMID)

Hrvatsko društvo infektologa u suradnji s Akademijom medicinskih znanosti Hrvatske organizira 4. hrvatski kongres o infektivnom bolestima s međunarodnim sudjelovanjem koji će se održati u Opatiji od 2.-6. listopada 2004. godine.