REFERENTNI CENTAR ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENJE VIRUSNIH HEPATITISA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI RH
GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO, RAD, SOCIJALNU ZAŠTITU I BRANITELJE
KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI “DR. FRAN MIHALJEVIĆ”
HRVATSKO DRUŠTVO ZA INFEKTIVNE BOLESTI HLZ-a

S I M P O Z I J
u povodu
SVJETSKOG DANA SVJESNOSTI O VIRUSNIM HEPATITISIMA
WORLD HEPATITIS DAY

16. svibnja 2008.
Klinika za infektivne bolesti “Dr.Fran Mihaljević”, Zagreb

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Doc.dr.sc. Adriana Vince
Referentni centar za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH
Dr. Zvonimir Šostar
Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, Zagreb
Prof.dr.sc. Antun Beus
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, Zagreb
Prof.dr.sc. Tatjana Jeren
Hrvatsko društvo za infektivne bolesti HLZ-a

ADMINISTRATOR
Nevenka Jakopović, oec.
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”

TEHNIČKA POTPORA
Jasminka Blaha

Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”


OPĆE INFORMACIJE

Simpozij se održava u velikoj predavaonici Klinike s početkom u 10:00 sati.
Kotizacija se ne plaća.
Hrvatska liječnička komora bodovat će navedeni Simpozij prema Pravilniku o stručnom usavršavanju.
Prijaviti se obvezno najkasnije do 10. svibnja 2008.godine radi ograničenog broja sudionika i pripreme potvrdnica.
(N.Jakopović - tel. 46 03 240 ili faks: 46 78 235, e-mail:njakopovic@bfm.hr)

P R O G R A M

9:30 Registracija

10:00 – 11:30

Lesnikar V.
Epidemiologija virusnih hepatitisa u Hrvatskoj

Vince A, Kurelac I.
Liječenje virusnih hepatitisa u Hrvatskoj

Ostojić R.
Nove mogućnosti liječenja virusnih hepatitisa


11:30 – 12:00 Stanka

12:00 – 13:30

Židovec Lepej S.
Molekularna analiza hepatitis B virusa u Hrvatskoj

Burek V.
Prevalencija virusnih hepatitisa C u intravenskih korisnika droga

Orban V.
Liječenje virusnih hepatitisa u intravenskih korisnika droga

ABC hepatitis, HULOH Hepatos
Uloga udruga u pomoći oboljelima od virusnog hepatitisa

 


Zadnja promjena: veljača 2008.